Mua nhà nên có đại lý hỗ trợ bạn

Một khi bạn đã giải quyết các vấn đề thắc mắc, bước tiếp theo là thực hiện một đề nghị về một ngôi nhà mà bạn thích. Là một người mua với sự giúp đỡ đàm phán của các đại lý của bạn, đi đến quyết định và bạn thực hiện một hợp đồng mua bán, sau đó bạn sẽ hoàn thiện thế chấp của bạn. Các ngân hàng nhận thế chấp sẽ đòi hỏi phải có kiểm tra nhà (định giá).

Mua nhà nên có đại lý hỗ trợ bạn

Mua nhà thường là một quyết định cảm xúc, và bạn cần lời khuyên bảo của một đại lý có uy tín, am hiểu chuyên nghiệp bất động sản có thể giúp bạn mua một cách khôn ngoan

Mua nhà nên có đại lý hỗ trợ bạn

Mua nhà thường là một quyết định cảm xúc, và bạn cần lời khuyên bảo của một đại lý có uy tín, am hiểu chuyên nghiệp về bất động sản có thể giúp bạn mua một cách khôn ngoan. Là một người mua nhà lần đầu, hỗ trợ bất động sản chuyên nghiệp thực sự có thể là rất quan trọng. Bạn nên nhấn mạnh rằng công việc đại lý với bạn là “đại lý của người mua”, là một người biện hộ trong các giao dịch.

Một đại lý tốt có thể giúp bạn đánh giá những ưu và nhược điểm của việc mua một căn nhà phố, nhà chung cư, và những gì liên quan như quyền sở hữu hợp pháp, giấy tờ pháp lý…. Bạn nên mua nhà cũ hoặc xây dựng mới, và những loại kiểm tra hoặc bảo đảm bạn nên tìm kiếm trong từng tình huống, khi thực hiện một đề nghị, trả giá bao nhiêu so với giá bán mà bạn có thể mua?, và làm thế nào để giá cả so sánh với ngôi nhà tương tự trên thị trường? Bạn đang đàm phán các điều khoản và các chi phí khác cũng như giá cả? Bạn sẽ làm gì nếu kiểm tra phát hiện việc sửa chữa cần thiết? các chi phí phát sinh…

Một khi bạn đã giải quyết các vấn đề thắc mắc, bước tiếp theo là thực hiện một đề nghị về một ngôi nhà mà bạn thích. Là một người mua với sự giúp đỡ đàm phán của các đại lý của bạn, đi đến quyết định và bạn thực hiện một hợp đồng mua bán, sau đó bạn sẽ hoàn thiện thế chấp của bạn. Các ngân hàng nhận thế chấp sẽ đòi hỏi phải có kiểm tra nhà (định giá).